Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 april 2015

Representanter från 10 olika kommuner är här samlade för att ta del av hur man konkret arbetar med barnkonventionen i Karlskoga och Degerfors.

Partnerskap för barns rättigheter i praktiken

Den här veckan möttes förtroendevalda och tjänstemän från 10 kommuner på Bofors hotell för att utbyta erfarenheter kring hur kommunerna arbetar med barns rättigheter i praktiken.

Deltagarna fick ta del av både nationella samt lokala exempel på hur Karlskoga och Degerfors arbetar med barnkonventionen i styrning och ledning och utifrån samverkan med exempelvis Degerforsmodellen.

En av föreläsarna under de två dagarna var Eva Järliden från Rädda barnen i Örebro. Hon presenterade FN:s granskning av hur barnkonventionen efterlevs i Sverige utifrån frivilligorganisationernas prespektiv.

Partnerskapet har funnits i över 10 år och består av både förtroendevalda och tjänstemän från 10 kommuner i Sverige. Fokus för Partnerskapet ska ligga på erfarenhetsutbyte, kompetens- och metodutveckling

 - Partnerskapet är en viktig grund i vårt utvecklingsarbete med barnkonventionen, säger Cecilia Ljung, en av arrangörerna för Partnerskapsträffen i Karlskoga.  Vi får nya ideer av varandra som vi kan pröva, ex ungdomsdialogen, feriearbete om demokratiutveckling och mycket annat. Detta tydliggjordes i dialogen mellan de olika deltagarna och i olika workshop som genomfördes under de två dagarna.

Eva Järliden från Rädda Barnen berömde arbetet som sker med barnkonventionen i Karlskoga och Degerfors. Några av deltagarna under dagarna var Lawrence Bishop, ledamot i folkhälsonämnden, folkhälsostrateg Cecilia Ljung och folkhälsoutvecklare Birgitta Spens.

Uppdaterad 2015-04-10