Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

5 juni 2015

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Under senare år har nätdroger blivit uppmärksammat och under hösten och vintern fick spice stort fokus i media, därför görs ett informationsutskick om spice var man kan vända sig vid oro. Emma Ringström har samordnat utskicken.

Faktablad sprider kunskap om spice

Föräldrar och vårdnadshavare får information om spice och vart det är möjligt att vända sig vid oro. Ett faktablad har skickats ut denna vecka.

Alla föräldrar/vårdnadshavare med ungdomar i skolår 7-9 samt gymnasiet skolår 1-2 i Karlskoga och Degerfors kommuner har fått ett utskick denne vecka. Utskicket innehåller ”Ett faktablad om spice”, som Länsstyrelsen har tagit fram och skickas tillsammans med ett följebrev som beskriver varför utskicket görs. Information är också av vikt för vuxna som på något sätt möter ungdomar i sin vardag och därför görs även utskicket till högstadieskolor och gymnasiet med elevhälsan som mottagare samt till fritidsgårdar i kommunerna.

Bakgrund
Under senare år har nätdroger blivit uppmärksammat och under hösten och vintern fick spice stort fokus i media. Anledningen till att detta utskick görs är för att sprida kunskap om spice samt information om kontaktvägar och vart man kan vända sig vid frågor, oro råd och stöd gällande barn och ungdomars situation.

Undersökning visar att få ungdomar använder narkotika
Undersökningen Liv och hälsa ung gjordes bland elever i skolår 7, 9 samt år 2 på gymnasiet i Karlskoga och Degerfors under 2014. Resultatet från undersökningen visar att de flesta elever inte har använt sig av narkotika men att det förekommer att elever har använt sig av narkotika. De som har använt narkotika uppger hasch/marijuana och därefter spice eller liknande rökmixer som de droger som använts.

Arbetsgrupp skapar kortare informationsvägar
I Karlskoga och Degerfors kommuner finns även en arbetsgrupp med representanter från polis, folkhälsoförvaltningen, socialtjänsten, elevhälsa, fritidsgårdar, akutmottagningen, ambulans, närpsykiatri, allmänpsykiatrin rehab, beroendecentrum i Örebro, Örebro läns idrottsförbund och Hällefors kommun. Arbetsgruppens uppdrag är att fungera som ett övergripande nätverk med syfte att skapa kortare informationsvägar. Det gör det möjligt att få en samlad bild vilket i sin tur kan bidra till att tidigare uppmärksamma ungdomar i behov av insatser.

Ständigt förebyggande arbete
I Karlskoga och Degerfors kommuner pågår ett ständigt förebyggande arbete i att motverka bruk av narkotika bland våra unga. På Karlskoga kommuns hemsida kan du läsa mer om detta arbete: www.karlskoga.se/folkhalsa

Uppdaterad 2015-06-05