Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

11 september 2015

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nätverksmöte för att göra jämlikt och jämställt

Följ resan till ett mer jämlikt Karlskoga och Degerfors. Nu börjar den!

För snart två år sedan fick Karlskoga och Degerfors pris som årets folkhälso- och förebyggande kommun. Nu är kommunerna på väg mot en mer jämlik och jämställd hälsa.

Fredagen den 11 september genomförs ett utökat utskottsmöte för folkhälsa. Deltagare är förtroendevalda och tjänstepersoner från olika nämnder, men även representanter från Länsstyrelse, tandvård, Region Örebro län, polisen och idéburen sektor. Ett fyrtiotal personer är anmälda för att delta i dagen.

Mötet fyller en viktig funktion som del i utvecklingen av kommunernas folkhälso- och barnkonventionsarbete. Det är också en förutsättning för systematiskt utvecklingsarbete och samverkan mellan Region Örebro län och Karlskoga och Degerfors kommuner. För att synliggöra de politiska intentionerna arrangerar Folkhälsonämndens utskott en förmiddag för att dels lyfta fram prioriteringar och dels för att synliggöra befintliga insatser som görs idag.

Moderator för dagen är Anna Swift Johannisson, Region Örebro Län och programmet pågår mellan kl. 8.30-12.00 med föredragshållare från de båda kommunerna och Region Örebro län.

Läs mer om nätverksmötet - här

Uppdaterad 2015-09-14