Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

16 oktober 2015

Folkhälsokonferensen som lyfter en prioriterad fråga - Barnkonventionen 25 år

Härligt att köra in i Karlskoga och bli välkomnad av infartskyltningarnas information: Barnkonventionen 25 år, 16/10, Nya Folketshus

Vi har 150 anmälda till dagens folkhälsokonferens, varav cirka 100 förtroendevalda och tjänstepersoner och övriga är ungdomar och idéburen sektor. Roligt att alla prioriterar oss!

Knyter ihop säcken
Vid förra årets konferens startade vi upp det gemensamma arbetet för att lyfta 25-årsjubiléet av barnkonventionen. Under året som gått har insatser skett för invånare, personal och politik och samverkan har utvecklats. Dagens konferens är till för att knyta ihop säcken med 25-års jubiléet för att sedan kunna fortsätta det upparbetade arbetet med barnkonventionen i praktik och politik över tid.

Det viktigaste vi kommer åstadkomma är att mötas, uppleva och prata om en viktig och prioriterad fråga, nämligen barnkonventionen och lyfta barnets bästa i ett lokalt storformat.

Barns rätt till kultur och rörelse
Vi kommer ha ett brett spektrum av input, både från praktiken med barns och ungas röster genom sång och teater från El Sistema och Kulturskolan/teaterföreningen Lyset samt från ungdomsrådet Ung Kung/Ung och Fri och ungdomarna från ungdomsforum. Vi kommer även att belysa barnkonventionen utifrån ett styrning och ledningsperspektiv och lyfta fram viktiga frågor/teman som berör oss alla för alla barns bästa. Det kommer handla om barns rätt till kultur och rörelse, barns rätt att känna sig trygga IRL och på nätet och om att alla barn oavsett ursprung har den rättigheten.

Program - läs mer härPDF

Uppdaterad 2015-10-16