Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

23 oktober 2015

Andreas, Miran och Linus var tre av ungdomarna som deltog i uppföljningsdagen av Degerforsmodellen.

Uppföljningsdag av Degeforsmodellen

Torsdag den 24 september anordnades en uppföljningsdag om barnkonventionen i praktiken. Deltagare för dagen var personer från olika verksamheter inom Degerfors kommun men även övriga aktörer som Region Örebro Län. Dagen ägnades åt dialog i form av Open Space samt återkoppling från den senaste konferensen i Loka.

Syfte med dagen
Utifrån ökad kunskap samt dialog om barnkonventionen och barnets bästa diskutera fram hur Degerforsmodellen konkret arbetar vidare.

Konferensen arrangerades inom ramen för degerforsmodellen.

Nu finns presentationen och en sammanställning från Open Space att ladda ner.
Introduktion uppföljningsdag - härPDF
Sammanställning av Open Space - härPDF

Nästa steg är synliggöra arbetet från denna dagen i en handlingsplan, detta ansvarar folkhälsoförvaltningen för. Planen kommer sedan att beslutas av Styrgruppen för Degerformodellen i December.

Läs mer om konferensen i Loka - här

Bildspel från dagens aktiviteter.

Uppdaterad 2017-08-10