Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

23 november 2015

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Jämförelsenätverket "Att mäta det omätbara" bjöd in till en heldag där resultatet från projektåren 2014-2015 redovisades. Ulrika Lundgren var tillsammans med Anna-Lena Sandell några av föreläsarna under dagen.

Stort intresse för konferensen "Att mäta det omätbara"

Folkhälsa, barnkonventionen och ekonomiskt utsatthet bland barn och unga var i fokus när arbetet med nätverket "Att mäta det omätbara" presenterades och redovisades.

Den 20 november bjöd folkhälsoenheten i Karlskoga och Degerfors kommuner in till konferens i city konferens center i Örebro. Där resultaten från projekttiden presenterades och redovisades, och även tankar för fortsatt arbete diskuterades. Det blev en lyckad och väl genomförd dag, där 40 personer deltog från kommuner, regioner, länsstyrelsen, socialdepartementet, barnombudsmannen samt Örebro och Göteborgs universitet. Bland deltagarna fanns många olika yrkeskategorier, som statistiker, kvalitetsledare, strateger, ekonomer, förvaltningschefer och forskare. En bra blandning vilket är en förutsättning för att utveckla mätningar av folkhälsa och barnkonvention i styrning.

Lite bakgrund
Ett antal kommuner och landsting har under 2014-2015 arbetat i nätverket "Att mäta det omätbara" för att utarbeta indikatorer inom folkhälsa och barnkonvention i stort och inom ekonomisk utsatthet bland barn och unga. Utgångspunkt har varit det lokala perspektivet kopplat till regionala och nationella mål som förväntas uppnås. 

Syftet med den här dagen var att kunna inspireras och även ha dialog om hur kunskap om indikatorer inom områdena folkhälsa och barnkonvention kan implementeras i kommunernas ordinarie styrprocesser. Samt hur mått för jämlikhet i hälsa och barnkonvention kan kombineras med kommunal och regional målstyrning.

Några av dagens föredragshållare

Mätbarhet, kvalitet och styrning, går det ihop med folkhälsa och barnkonvention?
Anna-Lena Sandell & Ulrika Lundgren, Degerfors och Karlskoga kommuner

Resan för att mäta det omätbara
Cecilia Ljung & Camilla Jern, Karlskoga och Degerfors kommuner

Att mäta ekonomisk utsatthet bland barn och unga
Julia Åhlgren, Karlskoga och Degerfors kommuner

Läs mer här - programmetPDF

Uppdaterad 2017-01-19