Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

24 november 2015

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Här är killarna som spred kampanjen TÄNK OM.

Budskapet TÄNK OM sprids i Nobelhallen

Spridning av kampanjen TÄNK OM sker på många olika sätt. Ett sätt är att använda Nobelhallen som arena och få hjälp av ett gäng entusiastiska hockeykillar som hjälps åt att sprida det tänkvärda budskapet.

Vid BIK-machen den 24/10 spreds kampanjen TÄNK OM. TÄNK OM förmedlades via kaffemuggarna som såldes i cafeterian samt via träningspåsar som delades ut av ungdomslag. Aktiviteten är en av flera som utfördes i anslutning till höstlovet.

TÄNK OM är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, polisen, länstyrelser och kommuner med övergripande mål att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att öka kunskapen om ungdomar och alkohol hos tonårsföräldrar.

Uppdaterad 2015-11-24 av Lena Edlund