Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

15 december 2015

Många föräldrar valde att svara på enkäten om familjestöd och många kloka utvecklingsidéer om att vi ska fokusera framåt.

Glädjande många valde att svara på enkäten om familjestöd

101 föräldrar i Karlskoga och Degerfors valde att svara på den webbenkät som vi tagit fram för att följa upp vårt kvalitetsåtagande om familjestöd. Ett åtagande som beskriver vad ni kan förvänta er av våra kommunala tjänster.

Karlskoga och Degerfors kommuner jobbar för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa och trygga och välmående familjer. Därför har vi tagit fram ett kvalitetsåtagande, som är en beskrivning av vad ni kan förvänta er av våra kommunala tjänster, som i det här fallet handlar om familjestöd*.

Kloka utvecklingsidéer
Några synpunkter som framkom var att arbetet med familjer med barn med särskilda behov behöver förbättras, att stödet för föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser borde utökas, att familjestödet borde vara mer kopplat till skolan för att nå de som annars inte söker stöd själva, samt att stödet till familjer med barn i tonåren behöver stärkas.

Vi använde oss av en ny metod för att få för att få så många som möjligt att svara på enkäten via hemsidor och sociala medier. Som komplement sattes affischer med QR koder upp på utvalda ställen i kommunerna där många föräldrar befinner sig.  Undersökningen marknadsfördes under två veckor i oktober/november. Metoden fungerade bra och vi är glada över att så många valde att svara på enkäten.

Läs mer om enkäten - här!Word

*Familjestöd innebär "en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk"Uppdaterad 2015-12-15