Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 februari 2016

Gör jämlikt - gör skillnad!

En förstudie tas fram som beskriver jämlikheten i hälsa ur Karlskoga och Degerfors perspektiv. Uppdraget är en satsning för att öka jämlikheten i hälsa och tydliggörs genom projektspecifikationen Gör jämlikt - gör skillnad.

År 2013 tilldelades Karlskoga och Degerfors pris som årets folkhälso- respektive årets förebyggande kommuner. I nomineringarna lyfts kommunernas folkhälsoarbete fram som välorganiserat starkt förankrat folkhälsoarbete, målinriktat och med jämlik hälsa i sikte. Detta är utgångspunkten för arbetet med utveckla förutsättningarna för en jämlik och jämställd hälsa i Karlskoga och Degerfors kommuner. Kommunerna fick priserna gemensamt och det visar på att mindre kommuner kan bedriva ett framgångsrikt och långsiktigt folkhälsoarbete med utgångspunkt från samverkan.

Kommunfullmäktige i Degerfors, respektive Karlskoga har beslutat att stå bakom satsning för att öka jämlikhet i hälsa. Uppdraget har beslutat att stå bakom satsning för att öka jämlikhet i hälsa. Uppdraget tydliggörs genom projektspecifikation Gör jämlikt – gör skillnad.

Nu tas en förstudie fram!
Syftet med rapporten är att presentera ett underlag som beskriver jämlikheten i hälsa ur Karlskoga och Degerfors perspektiv samt ta fram övergripande rekommendationer.

Förstudierapporten innehåller följande delar:

  • Bakgrund till problematiken kring ojämlikhet och ojämställdhet i hälsa
  • Kartläggning över förekomsten av ojämlikhet och ojämställdhet i hälsa med utgångspunkt från Karlskoga och Degerfors kommuner.
  • Presentation av befintliga insatser för att öka jämlikhet och jämställdhet i hälsa
Uppdaterad 2016-02-10