Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

19 april 2016

Informationsmöte kring drogsituationen bland unga i Karlskoga och Degerfors

Förra veckan arrangerades den första informationsträffen av två, som handlar om att få en bättre inblick i den aktuella drogsituationen bland unga i Karlskoga och Degerfors.

På onsdag 20/4 är nästa tillfälle att ta del av en väl genomförd kväll om gränssättningar och fakta kring droger, information om kosttillskott och doping, hjälp och råd vid oro samt om det förebyggande arbetet i kommunerna.
Plats: Nya Folkets Hus i Karlskoga, kl. 18-20.

Sammanfattning från första informationskvällen
Johanna Karlsson, folkhälsoutvecklare i Degerfors och Karlskoga inledde med att berätta att 57 % av alla i årskurs 9 i Degerfors aldrig har rökt och att 40 % aldrig druckit alkohol, samt att narkotikaanvändandet generellt minskat. Däremot ökar intaget av Cannabis och det som också är oroväckande är att synen på droger har blivit mer liberal.

För två år sedan ökade användandet av nätdroger markant och då bildades arbetsgruppen "Västra länsdelen mot droger", med  representanter från polis, psykiatri, akut, ambulans, socialtjänst, elevhälsa, fritidsgårdar, kultur- och föreningsförvaltningen, Örebro läns idrottsförbund och folkhälsoförvaltningen i Karlskoga, Degerfors och Hällefors. Stefan Sundh, polis, berättade om narkotikabruket bland våra unga, att nätdroger är på väg ut medan cannabisrökningen har ökat. 
- Utvidgade pupiller, röda ögonvitor, hög puls, muntorrhet och sötsug, kan vara tecken på ett förändrat beteende, poängterade Stefan Sundh. Våga ställa frågor till ditt barn och försök att vara en närvarande förälder.

Erik Hellmen, Örebro läns idrottsförbund, avslutade informationskvällen med ett intressant och tänkvärt föredrag om kosttillskott och doping. Han poängerade att kosttillskott aldrig kan ersätta en dålig kosthålling och att det har skapats ohälsosamma trender där vetenskapen har glömts bort. Exponeringen av kosttillskott har ökat markant, bl.a. nämndes det allt mer ökade intaget av energidrycker, som inte är bra för unga personer med förklaringen att unga är mer känsliga för koffein.

Fakta från Livsmedelsverket webbplats:
Undersökningar visar att överkonsumtion eller extremkonsumtion av livsmedel och substanser kan ge obehagliga upplevelser och ohälsa.
En burk energidryck på 250 milliliter som innehåller 320 milligram koffein per liter, ger dig ungefär lika mycket koffein som en kopp bryggkaffe på 1,5 dl. Men det finns energidrycker som innehåller mer koffein.

Uppdaterad 2016-04-19