Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 oktober 2016

Här pågår försnack inför årets Folkhälsokonferens & Ungdomsforum, från vänster Johanna Karlsson, Cecilia Ljung, Helena Frisk Wesström och Ida Varg.

Stort intresse i länet för årets Folkhälsokonferens

Det är hög tid att vända utvecklingen för en jämlik hälsa. Fredagen den 21 oktober hälsas deltagare välkommen till folkhälsokonferens - Gör jämlikt - gör skillnad i  Karlskoga och Degerfors. En omvärldsdag där jämlikhet och jämställdhet står i fokus.

Förberedelsen inför årets folkhälsokonferens har pågått under en lång tid och nytt för i år att Ungdomsforum arrangeras samma dag som folkhälsokonferensen. Ungdomarna kommer att bjudas in som en del i programmet där samtal och idéer vid en gemensam lunch ska delas i en dialog som bygger på metoden ”Politikerlunch”.  Över 200 vuxna och ungdomar kommer att delta i Folkets Hus i Degerfors.

- Det är extra roligt i år att vi fått så många anmälda och att intresset även varit stort från hela länet, säger Cecilia Ljung folkhälsostrateg och projektledare för folkhälsokonferensen. Vi har ett väldigt bra program med både högaktuella och sakkunniga föreläsare, samt med ett gemensamt tydligt fokus på jämställdhet och jämlikhet.

Recept på jämlik hälsa
En av föredragshållarna, Olle Lundberg ordförande för kommissionen för jämlik hälsa i Regeringskansliet, har fått i uppdraget att ge regeringen receptet på hur vi inom 25 år ska få en jämlik hälsa i Sverige. Under konferensen kommer han att lyfta in en högst aktuell första nationella delrapport för Sveriges inriktning för jämlikhet i hälsa och social hållbarhet. Konferensens syfte är att fördjupa förståelsen för jämlikhet i hälsa. Den kunskapen ska sedan omsättas i handling både genom det ordinarie folkhälsoarbetet i kommunerna, men också genom kommunernas arbete i stort.

Viktigt att involvera ungdomarna
Några har deltagit i folkhälsokonferenesn sedan starten 2003 och en av dem är Helena Frisk Wesström från Örebro läns idrottsförbund, som tycker att det under åren skett en utveckling där konferensen genom omvärdsspaning har ett viktigt och aktuellt tema varje år.
 - Konferensen är en viktig arena där vi kan byta kunskap mellan frivilligsektor och kommunal sektor. En viktig del är även att ungdomar är delaktiga och involverade i dessa frågor från år till år, understryker Helena. Det är roligt att man värnar om ungdomsperspektivet och tar till vara på ungdomarnas åsikter.

Vad händer efter konferensen?
I år arrangeras inga workshop, därför är det ännu viktigare att vi använder oss av våra befintliga nätverk för att gå vidare med de frågeställningar som lyfts i årets folkhälsokonferens. Arenor som kommer användas i det fortsatta utvecklingsarbetet för jämlikhet i hälsa är tvärsektoriellt nätverk för tjänstepersoner och TväR.

Uppdaterad 2016-10-14