Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

24 oktober 2016

Platsen för höstens andra politikerlunch var Möckelngymnasiet i Karlskoga.

Politikerlunch i Möckelngymnasiet

Höstens andra politikerlunch mellan elever och förtroendevalda var i Möckelngymnasiet i Karlskoga. En dialog som innebar massor av tänkvärda och kloka åsikter från eleverna. 

Det som diskuterades under lunchen var åsikter och funderingar inom följande ämnen, skolan, fritiden, integration, infrastruktur samt politik och påverkan.

Några av åsikterna handlade om att säkerheten måste bli bättre, att kompisarna styr valet till gymnasiet, att kommunen satsar på fel fritidsaktiviteter, att det inte går att lita på politiker och även om att eleverna är nöjda med både sin skola och att bo och leva i Karlskoga.

Vill du läsa hela återrapporteringen?
Klicka här!PDF

Deltagande politiker:
Åke Andersson, Folkhälsonämnden
Linda Brunzell, Barn och utbildningsnämnden
Ida Edström, Gymnasienämnden
Margaretha Rosberg, kultur och föreningsnämnden
Simon Rahnasto, Socialnämnden
Jon Fredriksson, Myndighetsnämnden

Deltagande elever årskurs 1-3 vid Möckelngymnasiet i Karlskoga


Uppdaterad 2017-01-16