Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

24 mars 2017

Vårens första politikerlunch är avklarad och dialogplatsen denna gång var Österledsskolan - där många och intressanta dialoger pågick. (Bilden är från tidigare politikerlunch i Österledsskolan)

Vårens första politikerlunch med intressanta tankar och åsikter

Den 21 mars genomfördes vårens första Politikerlunch och först ut blev Österledsskolan. Under lunchen diskuterades bland annat hur kommunen fungerar samt hur ungdomar kan vara med och påverka.

En del ungdomar är insatta i hur demokrati och politik fungerar medan vissa önskar mer kunskap. Flera elever tycker det är bra med elevråd men ibland är det dålig återkoppling.

Sänk resekostnader för elever med funkionsvariationer

Några ungdomar pratade om Ungdomsfullmäktige, vilka möjligheter det ger samt hur det skulle kunna varar format. När det gäller fritiden är vissa elever nöjda medan andra önskar exempelvis en konstgräsplan på öster, ett Dream hack till Karlskoga och att resekostnaden för skolskjuts till elever med funktionsvariationer borde sänkas.

Några pratar om ett ungdomens hus i Karlskoga, vad som skulle kunna erbjudas i det, samt hur det skulle kunna drivas. I dialoger kring skolan lyftes bland annat att skolmiljön upplevs som dålig av några elever, att det är stökigt och att respektlösa elever sänker skolresultaten. Några elever lyfte skolans nya rektor som en ny positiv händelse.

Intressanta tankar och åsikter från alla barn och unga

Österledskolans elever blev de första att få chansen att ha dialog med Karlskogas förtroendevalda. Mötet blev väldigt uppskattade från både elever och förtroendevalda. Särskolans elever hade mycket intressanta åsikter och tankar, likväl som övriga deltagande elever under lunchen. I sammanställningen är alla dialoger samlade i en redovisning då elevernas diskussioner var innehållsmässigt lika, oavsett funktion.

Detta synliggör hur viktigt det är att inkludera och skapa förutsättningar för elever med olika funktionsvariation, precis som för alla andra elever. Alla barn och unga har rätt att vara delaktiga och göra sin röst hörd i saker som berör dem. Detta ska ske med hänsyn till deras ålder och funktion.

Vill du läsa hela återkopplingsrapporten? Klicka här!PDF

Uppdaterad 2017-03-24