Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

3 april 2017

För att stärka Degerforsmodellen ytterligare samlades personer, som möter barn och familjer i sin yrkesroll i Degerfors, under två dagar i Loka.

Degerforsmodellen en förebild för andra kommuner

Konferensen syftade till att visa vad Degerforsmodellen är idag. Hur vi vill forma arbetet imorgon samt ge inspiration och möjliggöra nya kontakter

De två konferensdagarna i Loka byggde på engagemang och dialog från deltagare samt visa vad Degerforsmodellen är idag. Degerforsmodellen bygger på kraften att verka tillsammans och är en omnämnd nationell strategi som når alla föräldrar i Degerfors kommun. Fördelar med den lilla kommunen är korta beslutsvägar, god personkännedom mellan verksamheter och därmed ett lättarbetat kontaktnät.

Kompetensen som finns i generella och riktade verksamheter är oerhört viktigt. För att arbetet ska fungera och flyta på är det viktigt att känna till varandras uppdrag och kompetenser för barnens och familjernas bästa.

Mia Börjesson avslutade Degerforsmodellens första konferensdag med föreläsningen "Hälsofrämjande föräldraskap", en föreläsning där målet var att alla ska gå från föredraget starkare än när man kom. Vilket många deltagare intygade - att så var fallet!

Vad tar du med dig från konferensen?

De cirka 70 deltagarnas åsikter handlade mycket om att samverkan mellan olika instanser i samhället är grunden till att "fånga in" så många ungdomar  och aktörter som möjligt. Största behållningen är att nätverka, erfarenhetsutbyte och möta människor som man vanligtvis mailar eller pratar med över telefon.

 - Andra faktor är tillit till andra professioner och Degerforsmodellens styrkor. En del hoppas att fler får möjlighet att delta på konferensen. Man känner sig utvald!

 - Styrkan i alla goda krafter som är verksamma i Degerfors. Positiv framåtanda. "Det ordnar sig om vi bara kommunicerar". Degerforsmodellen är en förebild att ta efter för andra kommuner.

Det som behöver utvecklas
Mer utbildning i värdegrund och Vägledande samspel och att alla anställda behöver uppdateras om Degerforsmodellen.

Läs mer om vad som hände under konferensen - klicka här!

Uppdaterad 2017-04-03