Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

20 november 2017

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

I dag är det Barnkonventionens årsdag

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen.

Karlskoga och Degerfors tycker att barnkonventionens efterlevnad är så viktig. Därför har kommunerna ingått en samverkan med UNICEF Sverige. Målsättningen är att vara pilot i UNICEF:s arbete för att ta fram material för att barnrättssäkra Sverige. Samarbetet sträcker sig fram till år 2019.

Här kan du läsa mer om överenskommelsenlänk till annan webbplats


Barnkonventionen består av 54 artiklar och har fyra grundprinciper

De här grundprinciperna ska alltid finnas med som bas för tolkningen av övriga artiklar.
Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
Artikel 6. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör honom eller henne.

Uppdaterad 2017-11-20