Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

7 december 2017

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Regional konferens 
Det gäller vart femte barn i Örebro län

17 procent av alla barn under 18 år har någon gång under sin uppväxt haft minst en förälder som vårdats på sjukhus eller via öppenvården för missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Fredagen den 8 december anordas en regional konferens i Örebro slott med fokus på barn och unga som anhöriga. Intresset är stor och över 200 personer har anmält sig.

Syftet med konferensen är att utifrån ett barnrättsperspektiv belysa vikten av att prioritera, uppmärksamma samt erbjuda stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Konferensen arrangeras i samband med avslut av det regionala projektet BUSA – Barn och Unga Som Anhörig.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Karlskoga & Degerfors folkhälsonämnd och Samhällsråd T (Region Örebro län, Polisen och Länsstyrelsen).

Fredagen den 8 december avslutas BUSA-projektet (Barn och unga som anhörig) och samma dag sker en rapport till personer i länet som jobbar med dessa frågor inom offentlig och idéburen verksamhet.

Läs hela programmet - här!
PDF

Deltagarförteckning - här!PDF

Uppdaterad 2017-12-07