Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kartläggning av arbetet med barn som anhöriga i Örebro län

 Primär målgrupp för BUSA-projektet är socialtjänster och psykiatri i Örebro län samt verksamheter som ger stöd till barn och unga i familjer med missbruk i Örebro län. Sekundär målgrupp är barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa i Örebro län.

Ett första steg i arbetet, likväl som en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete, var kartläggning och analys av de behov som finns. Detta för att kunna tydliggöra relevanta insatser och arbetssätt. Kartläggning genomfördes under 2015.

Syftet med kartläggningen är att undersöka och analysera verksamheternas behov av kompetenshöjning och stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner för att upptäcka och erbjuda stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa i Örebro län. Syftet är också att analysera förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetssätt. Arbetssättet ska medföra att barn med risk att fara illa identifieras, erbjuds information samt råd och stöd.

Läs hela kartläggningen - här!PDF

Uppdaterad 2017-12-08