Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om BUSA-projektet

Grunden i BUSA-projektet är barns rätt som anhöriga, vilket regleras i Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Barnkonventionen. Alla anhöriga barn har rätt att uppmärksammas samt erbjudas information och stöd.

Arbetet för att forma systematiska, långsiktiga och hållbara arbetssätt utgått från ett processinriktat förhållningssätt där verksamheternas behov har varit utgångspunkten.

Som första steg genomfördes en övergripande kartläggning över arbetet med anhöriga barn i Örebro län. Kartläggningen fokuserade på länets socialtjänster och psykiatri. Läs mer om kartläggningen - här!PDF

Utifrån överväganden genomfördes pilotverksamheter där ledningen valt att utveckla arbetet. Arbetet mellan BUSA-projektet och pilotverksamheterna påbörjades under hösten 2016 och avslutas i samband med projektavslut 2017. Läs mer om arbetet i pilotverksamheterna - här!

Uppdaterad 2018-02-06