Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Regional konferens - det gäller var femte barn i Örebro län

17 procent av alla barn under 18 år har någon gång under sin uppväxt haft minst en förälder som vårdats på sjukhus eller via öppenvården för missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Fredagen den 8 december anordnades en regional konferens i Örebro slott med fokus på barn och unga som anhöriga.

Syftet med konferensen var att utifrån ett barnrättsperspektiv belysa vikten av att prioritera, uppmärksamma samt erbjuda stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Konferensen arrangerades i samband med avslut av det regionala projektet BUSA – Barn och Unga Som Anhörig.

Projektet har varit ett samarbete mellan Karlskoga & Degerfors folkhälsonämnd och Samhällsråd T (Region Örebro län, Polisen och Länsstyrelsen).

Presentationer från konferensen

Barn som anhöriga i siffror och pengar – Merike Hansson, Socialstyrelse och Pauline Johansson, Nationellt kompetenscenter anhöriga
Klicka härPDF

Hur man utvecklar, implementerar och vidmakthåller ett familjeorienterat arbetssätt - Peter Hagberg, Implementeringsverket
Klicka härPDF

Utvecklingsarbetet BUSA – Barn och Unga Som Anhörig - Johanna Karlsson, folkhälsoförvaltningen Karlskoga och Degerfors
Klicka härPDF

Utvecklingsarbete kring barn som anhöriga inom IFO socialtjänsten Kumla kommun
Klicka härPDF
                                         
Rymden – Stödverksamhet för barn Karlskoga, Karlskoga kommun
Klicka härPDF

Utvecklingsarbete kring barn som anhöriga på DBT-enheten och ätstörningsenheten inom psykiatrin, Region Örebro län
Klicka härPDF

Utvecklingsarbete kring barn som närstående inom hälso- och sjukvården, Region Örebro län
Klicka härPDF

Att vara anhörig utifrån barnets perspektiv – Olivia Trygg, Stiftelsen Trygga Barnen
Besök Trygga barnens hemsida - klicka härlänk till annan webbplats
             

Uppdaterad 2018-03-23