Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Regional konferens - det gäller var femte barn i Örebro län

17 procent av alla barn under 18 år har någon gång under sin uppväxt haft minst en förälder som vårdats på sjukhus eller via öppenvården för missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Fredagen den 8 december anordas en regional konferens i Örebro slott med fokus på barn och unga som anhöriga.

Syftet med konferensen är att utifrån ett barnrättsperspektiv belysa vikten av att prioritera, uppmärksamma samt erbjuda stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Konferensen arrangeras i samband med avslut av det regionala projektet BUSA – Barn och Unga Som Anhörig.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Karlskoga & Degerfors folkhälsonämnd och Samhällsråd T (Region Örebro län, Polisen och Länsstyrelsen).

Läs hela programmet - här!
PDF

Deltagarförteckning - här!PDF

Program:

Kl. 8.00-8.30                    Drop in och registrering

Kl. 8.30–9.00                   Inledning av Folkhälsonämnden Karlskoga
                                        och Degerfors kommuner,  Länsråd, Länsstyrelsen
                                        Örebro län, Regionråd, Region   
                                        Örebro län, Regionråd, samt  
                                           

Kl. 9.00–9.30                    Barn som anhöriga i siffror och 
                                         pengar – Merike Hansson,  
                                         Socialstyrelse och Pauline Johansson,
                                         Nationellt kompetenscenter anhöriga

Kl. 9.30–10.00                  Paus med macka, kaffe och te.
                                         Ta del av VR-film och utställning
                                         av bilder och budskap till vuxna från
                                         anhöriga barn 

Kl. 10.00–10.50                Hur man utvecklar, implementerar 
                                         och vidmakthåller ett 
                                         familjeorienterat
                                         arbetssätt - Peter Hagberg, 
                                         Implementeringsverket

Kl. 10.50–11.00                Paus

Kl. 11.00 – 11.40              Utvecklingsarbetet BUSA – Barn och
                                         Unga Som Anhörig - Johanna
                                         Karlsson, folkhälsoförvaltningen
 
                                        Karlskoga och Degerfors

Kl. 11.45–12.05                Utvecklingsarbete kring barn som
                                         anhöriga inom IFO socialtjänsten
                                         Kumla kommun
                                         
 Kl. 12.10–12.25               Rymden – Stödverksamhet för barn i
                                         Karlskoga, Karlskoga kommun

Kl. 12.30–13.30                Lunch – Ta del av VR-film och
                                         utställning av bilder och
                                         budskap till vuxna från anhöriga barn

Kl. 13.35–13.55                Utvecklingsarbete kring barn som
                                         anhöriga på DBT-enheten och  
                                         ätstörningsenheten inom psykiatrin,
                                         Region Örebro län

Kl. 14.00–14.20                Utvecklingsarbete kring barn som
                                         närstående inom hälso- och  
                                         sjukvården, Region Örebro län

Kl. 14.20–14.40                Paus

Kl. 14.40–15.30                Att vara anhörig utifrån barnets
                                         perspektiv – Olivia Trygg,
                                         Stiftelsen Trygga Barnen

Kl. 15.45                           Dagen avslutas


Uppdaterad 2017-12-08 av Johanna Karlsson