Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Drogfria arrangemang för ungdomar

Strategi för att skapa säkra och trygga arrangemang

Karlskoga och Degerfors kommuner har arbetat fram en strategi som syftar till att skapa säkra och trygga arrangemang i kommunerna. Det fanns ett behov av att tydliggöra kopplingen mellan styrdokument och kommunernas dagliga verksamhet. Strategin är nu ett politiskt beslutat styrdokument.

Den framarbetade strategin har visat sig vara till stor hjälp då den testades vid en musikfestival i Karlskoga 2011 och i samband med skolavslutning 2012, 2013 och 2014.

Strategin används vid alla större arrangemang och innehåller en checklista som ska hjälpa till att planera arbetet innan-, under- och efter ett arrangemang. Även flödesscheman såsom  Polisens Kronobergsmodell finns med. Strategin skapar förutsättningar för effektivt drogförebyggande arbete med helhetsperspektiv, detta genom att tydliggöra roll och funktion i samband med arrangemang. Strategin är antagen i ett flertal nämnder i Karlskoga och Degerfors.

Strategin arbetades fram av en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar inom båda kommunerna samt Polisen. Ett flertal nämnder i Karlskoga och Degerfors har godkänt strategin. De diskussioner som skett vid framtagandet av strategin har varit mycket värdefulla.

Strategi har blivit utnämnt till ett IQ-projekt för förebyggande arbete med alkohol. Läs mer om iq-projekt nr 1051länk till annan webbplats

Blås grönt belönar nyktra ungdomar

I samband med att en musikfestival i Karlskoga 2011, samverkade folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors med festivalarrangören kring den drogförebyggande aktiviteten Blås Grönt. Syftet med aktiviteten var att belöna de ungdomar som avstod från att dricka alkohol.

Ungdomar mellan 13-17 år kunde tillsammans med sin förälder anmäla sig till Blås Grönt. Deltagandet var kostnadsfritt och genom anmälan ingick ungdomarna en förbindelse om att avstå från alkohol under de dagar som de besökte festivalen. Ungdomarna visade sin nykterhet genom att blåsa i en alkoholmätare mellan klockan 23.00 - 02.00 vid Blås Grönt-tältet på festivalområdet.

När ungdomarna blåste grönt belönades de med en gåva och samtidigt skickas ett mail till föräldern som en bekräftelse. Ju fler kvällar som ungdomen blåste grönt på, desto större chans fanns det att vinna de fina priserna (TV och festivalpass) i den stora utlottningen som skedde sista festivaldagen.

Aktiviteten har utvärderats genom att föräldrar tillsammans med sin ungdom har fått svara på en enkätundersökning. Resultatet visar att Blås Grönt var mycket lyckat, samtliga som deltog skulle rekommendera andra föräldrar och ungdomar att vara med i Blås Grönt.

Vid drogfria arrangemang under skolavslutningen 2012 och 2013 genomfördes även Blås Grönt.


Uppdaterad 2017-07-28