Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Västra länsdelen mot droger

Arbetsgruppens uppdrag är att fungera som ett övergripande nätverk med syfte att skapa kortare informationsvägar i det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning och beroendeframkallande läkemedel.

Vi gör detta genom att

 • bevaka och driva frågan genom utbyte av erfarenheter, information och kunskap samt utveckla arbetsmetoder
 • bedriva förebyggande arbete för att motverka bruk av narkotika bland barn och ungdomar
 • ta fram en samlad bild över narkotikaläget genom att inhämta och sammanställa inkomna förgiftningar till akuten och följa utvecklingen över tid
 • planera insatser utifrån behov och resultat
 • utbilda nyckelpersoner i droger, drogtecken och anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen
 • sprida information till vårdnadshavare och anhöriga genom en upprättad kommunikationsplan

Arbetsgruppen består av representanter från verksamheter som på olika sätt möter ungdomar i sin vardag. Arbetsgruppen består av nedanstående samverkande parter:

 • Polis
 • Folkhälsoförvaltningen (Karlskoga-Degerfors)
 • Socialförvaltningen (Karlskoga & Degerfors)
 • Skolförvaltningen (Karlskoga)
 • Kultur- och föreningsförvaltningen (Karlskoga)
 • Kultur- och utbildningsförvaltningen (Degerfors)
 • Örebro läns idrottsförbund
 • Karlskoga lasarett
 • Hällefors kommun

Arbetsgruppen Västra länsdelen mot droger ansvarar för informationsportalen Alkohol- och drogguiden - Klicka här!

Arbetsgruppen har även utvecklat arbetet kring intoxer som under 2018 utvecklas i projektform - Klicka här!

 

Uppdaterad 2018-09-24