Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Pinocchio

En arbetsmodell med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende.

Pinocchio finns i Degerfors kommun och är en arbetsmodell som finns till för barn i åldern 6-12 år som uppvisar ett normbrytande beteende. Normbrytande beteende kan innebära både aggressiva, utagerande beteenden och icke-aggressiva normbrytande beteenden. Det kan handla om trots, ilska, avsaknad av rädsla, överaktivitet, koncentrationssvårigheter, svårigheter med kamrater, eller beteenden så som att bryta mot föräldrars regler, snatta, stjäla saker och vandalisera.

Arbetet sker i samverkan mellan föräldrar, skola och socialtjänst och är en form av tidigt förebyggande arbete. Barnen är i fokus för arbetet men arbetet riktar sig till de vuxnas bemötande och arbetsmetoder (både i skolan och i hemmet). Målet är att skapa en miljö och ett samspel i hem och skola som är optimal för de barn som uppvisar normbrytande beteende. Parallellt arbete sker alltså i skolan mellan barn och pedagoger och i hemmet mellan föräldrar och föräldravägledare. Omfattningen av arbetet, tid och innehåll, bestäms i sam­råd med föräldrar­na/vårdnadshavarna.

Personalens förhållningssätt inom Pinocchio vilar på Vägle­dande samspel (ICDP) vilket syftar till att utveckla och aktivera ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Väg­ledande samspel grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande.

Pinocchio bygger på samverkan mellan föräldrar, skola och socialtjänst. Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors samordnar arbetet.

Önskar du komma i kontakt med någon av föräldravägledarna i Pinocchio    klicka härlänk till annan webbplats

http://www.degerfors.se/servicetjanster/vardstodomsorg/   familjbarnochungdom/pinocchiomodellenlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2015-07-21