Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vägledande samspel- ICDP

I Karlskoga och Degerfors finns verksamheter och organisationer som bedriver föräldrastöd av olika karaktär, både riktat och generellt, formellt och informellt. Ett av arbetssätten som används inom flera verksamheter som möter barn, unga och familjer är Vägledande samspel (ICDP). Vägledande samspel är ett hälsofrämjande samspelsprogram/förhållningsätt som bygger på de faktorer som gynnar barns växande och lärande. Förhållningssätt grundas i FN:s konvention om barnets rättigheter och det positiva samspelet. Ökad lyhördhet för barn är ett centralt begrepp och något som vuxna kan träna och utveckla.

Vägledande samspel syftar till att uppmärksamma och utveckla relationen till barnet och sammanfattas som ett relations- och resursinriktat förhållningssätt.

Förhållningssättet har utvecklats och anpassats för användning i bland annat i förskola, skola, barnomsorg och socialtjänst, och finns bland annat inskrivet i kompetensutvecklingsplanen för Karlskoga kommuns förskoleverksamhet.

Folkhälsoförvaltningen finns med för stöd och samordning av utvecklingsarbete kring Vägledande samspel i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Mer information om Vägledande samspel finns på www.icdp.selänk till annan webbplats


* ICDP=International Child Development Programme

Uppdaterad 2018-02-05