Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Konferensdagarna inleddes av Cecilia Ljung, som är folkhälsostrateg i Karlskoga och Degerfors kommuner. Bilden med "Fokus Familjestöd" symboliserar vad Degerforsmodellen jobbar för.

Konferens 2017 - Degerforsmodellen

Konferensen syftade till att visa vad Degerforsmodellen är idag. Hur vi vill forma arbetet imorgon samt ge inspiration och möjliggöra nya kontakter.

Deltagarna på konferensdagarna i Loka visade på att man upplevde att det var precis detta som man fick. Dagarna byggde på engagemang och dialog från deltagare. Kompetensen som finns i generella och riktade verksamheter är oerhört viktigt. För att arbetet ska fungera och flyta på är det viktigt att känna till varandras uppdrag och kompetenser för barnens och familjernas bästa.

Kunskap från forskning
Vi vet utifrån forskningen "Kompetenta familjer", som Degerfors var en dela av, att det viktigaste för Degerfors familjer och barn/unga är ett gott bemötande från verksamheter där barn och unga finns. Det är betydelsefullt att använda de förutsättningar och möten på bästa sätt. Där nås många! 

Workshop triggar igång tankarna
Dagarna innehöll tre workshops. Dag ett om generellt familjestöd och vad vi gör idag. Dag två fokuserades på hur man kan stötta föräldrar till elever, utifrån att "trigga igång" tankarna genom att visa ett avsnitt av UR-programmet skolpojkarna, följt av diskussion.

Som avslutning diskuterades hur vi går vidare i arbetet genom metoden SOAR. En modell där man lyfter möjligheter och målsättning för arbetet samt vilka resultat man vill nå.
Vill vi veta mer om SOAR - klicka här!Powerpoint

Deltagarna fick även barn/ungas och föräldrars bild genom statistik från Liv och hälsa ung, elevhälsoenkät samt forskningen Kompetenta familjer.

Föreläsare Mia Börjesson

Hälsofrämjande föräldraskap - med föreläsare Mia Börjesson

För att kunna fylla deltagarna med energi och kunskap erbjöds en föreläsning av Mia Börjesson. Hon gav samtliga rådet att bli den bästa flygledaren för Degerfors barn/unga och familjer.

Utifrån metaforen att det behövs en flygledare som guidar rätt vid start och landning av resor. Precis som livet. Vem vill landa på en flygplats där flygledaren har gått hem för dagen och kaptenen säger att jag gör så gott jag kan? Mia fick oss att inse hur viktigt det är att fylla på barnens och föräldrarnas viktigaste handbagage, det som man behöver för livet. Som hon sa, resväskan med kläder kan man förlora utan att det är en större katastrof, men det man tar med sig in i planen, det viktigaste, det är det som vi ska fokusera på. Det övriga går att ersätta om det skulle vara så... Vi får använda bild från Mia från hennes hemsida. Läs mer här:

Citat från deltagare
 - Mia Börjessons föredrag var ett strålande avslut på dag ett! 
 - Bra grundkunskap med att visa upp vad Degerforsmodellen är och att få möjlighet att diskutera fram förslag. Konferensen gav "kvitto" att det sätt jag jobbar på är rätt.
 - Positiv anda! (och detta kändes under konferensdagarna. Det var en härligt positiv anda under båda dagarna).

Cirka 70 personer deltog på konferensen runt Degerforsmodellen och det var många givande samtal och diskussioner som pågick under de två dagarna.

Uppdaterad 2017-04-03