Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Konferensen är den sjunde i ordningen och har tidigare kallats ”Bredsjö konferensen” men i år samverkar Degerforsmodellen på Loka Brunn. Speciellt inbjuden till årets konferens var barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Foto: Bengt Björk

Konferens Degerforsmodellen

Under en två dagars samverkanskonferens i februari träffades ett 60-tal människor som kommer i kontakt med barn och familj i sin yrkesroll.

Utgångspunkten med konferensen är att få kraften att verka tillsammans. Det är även en utveckling av Degerforsmodellen med barnkonventionen i fokus och barns och ungas bästa i praktiken.

Syftet med dagarna är att fördjupa kunskapen om barnkonventionen som sedan ska återspegla sig i vardagsarbetet oavsett om man jobbar inom socialtjänst, vårdcentral, barn- och ungdoms psykiatrin skolan eller annan verksamhet. Konferensen är unik i sitt slag då så många professioner och myndigheter träffas med en sak för ögonen. Degerfors barns bästa.

Dagarna bestod av föreläsning av Barnombudsmannen, Fredrik Malmberg samt psykolog Lilian Berggren. Workshops med diskussioner och framåtspaning – Vad är viktigt på kommunnivå, hur samarbetar vi kring barn och familj? Känner alla ”våra” barn till sina rättigheter?

Här finns dokument från samverkanskonferensen:    
Dokumentation från dagarna
Läs härPDF

Fördjupning av barnkonventionen, Cecilia Ljung.
Läs härPDF

Workshop dag 1.
Workshopen bestod i att diskutera utifrån kortfilmer från Barnombudsmannen med olika teman kopplat till artiklar i barnkonventionen och respektive representerade verksamheter.
Läs härPDF

Workshop dag 2.
Övningen bestod i att enskilt lista konkreta exempel på barns delaktighet och inflytande utifrån respektive verksamhet (insats, stegnr och verksamhet ska framgå) och Harts stege (se bild 1). Exemplen och graden av barn och ungas delaktighet och inflytande diskuterades sedan gemensamt i grupp.
Läs härPDF

Utvärdering av dagarna.
Läs härPDF

Aktuellt föräldrastöd, Josefin Sejnelid.
Läs härPDF


Uppdaterad 2017-01-19

Bilder från konferensdagarna
i Loka.