Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Organisationen

Degerforsmodellen bygger på ordinarie verksamhet i Degerfors kommun, men även på olika arenor som exempelvis familjecentralen och samverkansformer som Pinocchio och IOR för barn som behöver stöd i skola och i hemmet.

Det strategiska arbetet leds av en styrgrupp med förvaltningschef från socialförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen och folkhälsoförvaltningen samt rektor vid Möckelngymnasiet i Degerfors och verksamhetschef för Pilgårdens vårdcentral i Degerfors. Folkhälsoförvaltningen fungerar som samordnare för Degerforsmodellen.

Uppdaterad 2014-05-30