Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Folkhälsokonferens 2017

gör MER! för ökad jämställdhet & jämlikhet i hälsa

Boka in årets folkhälsokonferens som vill MER för att öka jämställdhet och jämlikhet i hälsa i Örebro län!

Huvudarrangör för dagen är Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors kommuner, som årligen arrangerar en konferens för att lyfta blicken, samhandla och utveckla arbetet inom området jämlikhet, jämställdhet i hälsa och barnrätt. Viktiga samarrangörer för genomförande och planering av konferensen är Länsstyrelsen i Örebro län samt Region Örebro län. Folkhälsokonferensen inleds av Sven-Olov Axelsson, kommunstyrelsens ordförande, Christina Gustavsson, ordförande i folkhälsonämnden, Anna Olofsson, länsråd och Rickard Simonsson, Regiondirektör.

INBJUDNA FÖRELÄSARE & ARTISTER

 1. Barns röster om jämställdhet ”Barn och unga har rätt att komma till tals”,
  Emma Wilén, utredare Barnombudsmannen
 2. El Sistema, grundskoleelever från Karlskoga. Uppvisning genom musik och sång.
 3. Jämlikhet i hälsa, inte bara en mänsklig fråga utan också en fråga om ekonomisk effektivitet.
  Ingvar Nilsson, Nationalekonom, SEE & OFUS
 4. Jämställt arbete - jämställd hälsa: Betydelsen av arbetet på arbetsmarknaden och i familjen. 
  Katarina Boye, fil. dr i sociologi, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet
 5. Att tänka omkring pojkar, män och maskuliniteter.
  Tobias Axelsson, samordnare hållbar jämställdhetsutveckling, Länsstyrelsen Örebro län; doktorand i genusvetenskap, Örebro universitet.
 6. Psykisk hälsa inom ramen för jämställdhet och jämlikhet
  Ingmarie Wieselgren, SKL

Valbara seminarium

 1. Barn och ungas tankar och upplevelser av kön och jämställdhet, samt deras fundering kring förändringar i samhället - Emma Wilén
 2. Jämställt arbete - jämställd hälsa: Betydelsen av arbetet på arbetsmarknaden och i familjen - Katarina Boye
 3. Jämställt föräldraskapsstöd mellan styrning och bemötande -
  Josefin Sejnelid, Föräldrastöd och ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Örebro län och Tobias Axelsson, samordnare Hållbar jämställdhetsutveckling, Länsstyrelsen Örebro län; doktorand i genusvetenskap, Örebro universitet.
 4. Etnicitet och kön och ojämlikhetens pris – några perspektiv på dysfunktionella förhållanden och deras samhällskostnader, dynamiken bakom och strategier för att motverka - Ingvar Nilsson
 5. Jämställdhet, genus och andra maktfaktorer inom idrotten -
  Hanna Palm, Örebro läns Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna.
 6. Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv - Ida Broman och Carina Persson, Region Örebro län.

Uppdaterad 2017-10-16 av Cecilia Ljung

Ingår:Konferensdeltagarna bjuds på lunch och fika. Kostnadsfri medverkan.

Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner, myndigheter, civilsamhället i Örebro län

Plats: Nya Folkets Hus i Karlskoga 

PROGRAM 20 OKTOBER

08:15 Registrering
08:30 Inledning & Invigning
09:15 Barns röster om jämställdhet, Emma Wilén
10:00 El Sistema
10:15 Fika
10:45 Jämlikhet i hälsa, Ingvar Nilsson
11:30 Jämställdhet i arbetslivet och familjen, Katarina Boye
12:15 Lunch
13:15 Valbara seminarium
14:15 Att tänka omkring pojkar, män och maskuliniteter, Tobias Axelsson
14:30 Psykisk hälsa inom ramen för jämställdhet och jämlikhet, Ingmari Wieselgren
15:30 Tack för idag

Med reservation för ändringar i programmet