Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bakgrundsfakta Folhälsokonferens 2017

Folkhälsokonferens 2017 är den 14:e i ordningen och bygger på jämlik och jämställd hälsa.

Då Länsstyrelse, Region och Karlskoga/Degerfors kommuner har gemensamma intressen i att öka kunskap och dialog kring årets tema genomförs en gemensam kunskapskonferens. Målgrupp är förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner, myndigheter, civilsamhället i Örebro län. Konferensen brukar locka cirka 130 - 150 deltagare när kommunen arrangerar i egen regi. I år förväntas fler konferensdeltagare då det finns fler kanaler och kontakter att sprida genom då det är en regional konferens som utgår från kommunen.

En konferens med nationell och regional kompetens

Du erbjuds en kunskapskonferens med föreläsningar samt ett valbart dialogseminarie för att fördjupa kunskapen inom jämlikhet och jämställdhet i hälsa. Konferensens föreläsare är nationellt kända och eftertraktade inom sina respektive kunskapsområden. Ingvar Nilsson, nationalekonom fördjupar sig i jämlikhälsa kopplat ekonomisk effektivitet, Ing-Marie Wieselgren, Sveriges kommuner och landsting ger oss kunskap om psykisk hälsa utifrån ett jämställt och jämlikt perspektiv, Emma Willén från Barnombudsmannen lyfter in barns röster om jämställdhet och Katarina Boye, Stockholms universitet fokuserar på jämställdhet inom arbetslivet och familjen.

Dessutom medverkar regional kompetens som förstärker konferensens innehåll genom föreläsningar med tema så som män och maskulinitet, jämställt föräldraskap, jämställdhet, genus och andra maktfaktorer inom idrotten samt hälsa, livsvillkor och levnadsvanor ur ett jämställt och jämlikt perspektiv.

 

Uppdaterad 2017-11-16