Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Dagens föreläsare och artister

Konferensen presenterade både nationellt kända föreläsare som är eftertraktade inom sina respektive kunskapsområden, såväl som regionala och lokala. Det finns också mycket god kunskap lokalt och regional och vi är glada att kunna få flera kunniga regionala föreläsare till årets konferens.

Tack vare det starkt förankrade lokala/regionala folkhälsoarbetet blev konferensen en aktuell kunskapsblandning i tiden av hög kvalitet.

Emma Wilén, utredare Barnombudsmannen

Barns röster om jämställdhet

Emma Wilén öppnade konferensen genom att lyfta perspektivet barn som rättighetsbärare genom rapporten: Barns röster om jämställdhet och deras rätt att komma till tals. Barnombudsmannen har genomfört en studie med syfte att ta reda på barnens syn på jämställdhet.

Emma presenterade resultatet och analyser av barnens röster. Senare under dagen höll Emma ett seminarie där hon och deltagarna fördjupade sig i ämnet och flera intressanta diskussioner förekom.
Emmas presentation - klicka här!PDF

  

El Sistema

Projekt för att öka integration och jämlikhet

El Sistema är ett projekt som pågår i Karlskoga för att öka integration och jämlikhet. El Sistema stärker barnens kulturella språk genom sång, rörelse och spela på olika instrument. Femtio sju- och åttaåringar från grundskolan i Karlskoga presenterade projektet El Sistema genom att bjuda på sång och dans.

Läs mer om El Sistema - klicka här!

 

 

 

Ingvar Nillson, Nationalekonom SFF & OFUS

Jämlikhet i hälsa, inte bara en mänsklig fråga utan också en fråga om ekonomiskt effektivitet

Ingvar Nilssons föreläsning syftade till jämlikhet kopplat hälsa och samhällsekonomi. Han fördjupade sig i hur den ojämlika hälsan idag kostar samhället stora summor pengar, att det handlar om tidiga insatser samt att våga investera dessa pengar. Vi vet idag om de mekanismer som bidrar till utanförskap i samhället och som i sin tur leder till missbruk, psykisk ohälsa, somatisk ohälsa och social problematik. Det handlar om att se detta ur ett helhetsperspektiv och att våga satsa. Det ger oss en möjlighet att lyckas.
Ingvars presentation - klicka här!PDF

 

Katarina Boye, fil dr i sociologi

Jämställt arbete - jämställd hälsa

Katarina fokuserade på jämställt arbete – jämställd hälsa, och betydelsen av arbetet på arbetsmarknaden samt i familjen. Det är idag generellt en ojämlik fördelning av hushållsarbete i familjer och det leder till negativa effekter. Forskning visar på att kvinnor har mer ansvar i hemmet vilket leder till en hög arbetsbelastning och sämre hälsa. Dessutom vanligare att när kvinnor blir föräldrar omfördelar de sin tid, de gör mer obetalt och mindre betalt arbete, medan män omfördelar tiden mellan olika typer av obetalt arbete. Mäns karriärer och löner gynnas av föräldraskapet till skillnad mot kvinnorna.
Katarinas presentation - klicka här!PDF

 

Tobias Axelsson, hållbar jämställdhetsutveckling

Att tänka omkring pojkar, män och maskulinitet

Tobias Axelsson gav en analys av dagens föreläsningar utifrån maskulinitetsteorier. Ett ökat fokus på pojkar, män och maskuliniteter inom jämställdhetsdebatten på senare år. Tobias utgick triangelmodell för att sedan genomlysa föreläsningarna med genusglasögon.
Fördelar - högre lön
Kostnader  - vad förlorar man ex. lägre betyg, för tidig död, normbrott, sämre relationer till barn.
Skillnader - ojämlikheter mellan grupper i samhället.
Tobias presentation - klicka här!PDF

  

Ing-Marie Wieselgren, SKL

Psykisk hälsa inom ramen för jämställdhet och jämlikhet

Som avslutning på dagen fick vi via Ing-Marie Wieselgrens  kunskap om psykisk hälsa utifrån ett jämställt och jämlikt perspektiv. Psykisk hälsa handlar om hela samhället och Ing-Marie påpekade att det är något som alla har i olika grad, vid olika tillfällen. Det beror bland annat på vår livsskeden och på våra förväntningar. Hur vi tror och tänker oss att livet ska vara. Lurar vi oss att det ska vara mer perfekt? Idag har många höga förväntningar på sig själv. I varje samhälle det de individer som upplever att de inte passar in, frågan vi bör ställa oss är då kanske hur ska samhället vara för att alla individer ska må bra?
Ing-Maries presentation - klicka här!PDF

 

Uppdaterad 2017-12-22

Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner, myndigheter, civilsamhället i Örebro län

Plats: Nya Folkets Hus i Karlskoga 

PROGRAM 20 OKTOBER

08:00 Registrering
08:30 Inledning & Invigning
09:15 Barns röster om jämställdhet, Emma Wilén
10:00 El Sistema
10:15 Fika
10:45 Jämlikhet i hälsa, Ingvar Nilsson
11:30 Jämställdhet i arbetslivet och familjen, Katarina Boye
12:15 Lunch
13:15 Valbara seminarium
14:15 Att tänka omkring pojkar, män och maskuliniteter, Tobias Axelsson
14:30 Psykisk hälsa inom ramen för jämställdhet och jämlikhet, Ingmari Wieselgren
15:30 Tack för idag


Några av de elever från årskurs 2 Möckelngymnasiet i Karlskoga som följde alla föreläsare och artister under dagen och la upp på Instagramkontot #equalhealth

Följ gärna #equalhealth
Se ungdomarnas fina inlägg