Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Familjens vardagsliv som krönika

I Karlskoga Tidning publiceras en rad krönikor som handlar om livet med familjens pussel för att få en vardag att fungera. Både glädjeämnen och det som är lite svårt publiceras varannan vecka i tidningen.

Det är ett sätt att lyfta vårt folkhälsoarbete och det samarbete som vi har mellan olika instanser som arbetar med familjer, barn och unga. Idén till krönikorna föddes efter arbetet med Degerforsmodellen där föräldrastöd och samarbete stod i centrum.

Krönikorna handlar om dagsaktuella situationer samt olika situationer och frågeställningar som skribenterna möter både i sin vardag och i sitt arbete.

De som är med och skriver krönikor är folkhälsoförvaltningen, studenter inom folkhälsovetenskap och personer anställda inom olika verksamheter inom skola, bibliotek  och socialförvaltningen.

1. Barnkonventionen

OM ATT barnets rättigheter är en viktig kommunal angelägenhet, vilket gör att Barnkonventionen spelar en betydande roll i utvecklingsarbetet. Barns bästa ska vara vägledande vid alla beslut som rör barn och unga. Därför behövs återkommande kunskapsförstärkning och utveckling av arbetet med barnkonventionen. 

  
Skribenter:
Cecilia Ljung, folkhälsostrateg Karlskoga Degerfors
Psst...Barnkonventionen 25 årPDF
Nytt år - Nya möjligheterPDF
Annette Gadde, specialpedagog Degerfors
IOR - Individuell omsorg med respektPDF
Små barn stora rättigheterPDF
Att vägleda och låta sig bli vägleddPDF

2.Skola & verksamhet för familj

DELAKTIGHET OCH inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Det är viktigt att ge förutsättningar för att skapa en plats för ungdomar i den lokala demokratin, då kunskapen inte finns där från födseln – den skapas.

  
Skribenter:

Nina Wilder, lärare Skrantaskolan Karlskoga
Tack för din hjälp förälderPDF
Var inte avskärmad!PDF
Annette Gadde, specialpedagog Degerfors
Leksaker behövs!PDF
Digitala verktyg i förskolanPDF
Bli medveten om dig själv!PDF
Ida Varg, folkhälsoutvecklare Karlskoga Degerfors 
Våga berätta om dina upplevelser på nätetPDF

3. Relationer

RELATIONER & FIKA har stor betydelse i livet, både i det privata och i arbetslivet. Det är viktigt att ha tid för att vårda det som betyder nåt och ta hand om de som står oss nära.

  
Skribenter:

Jimmy Andersson, ledare för barngruppen Karlskoga
Underskatta aldrig en fikaPDF
Ungdomar behöver oss, vi behöver dem!PDF
De tysta och de glömda?
PDF
Ni värdefulla ungdomar – ni är vår framtid!PDF
Lovisa Sundin, bibliotekarie Karlskoga
Mamma är värd extra fokusPDF
Krönika om kärlekPDF

4. ANDT Förebyggande

BRUKET AV beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Att arbeta med att höja debutåldern för alkoholkonsumtion samt att förmå ungdomar att helt avstå från övriga droger är därför angeläget för en god och jämlik hälsa.

  

Skribenter:
Emma Ringström
, folkhälsoutvecklare Karlskoga Degerfors
Du spelar rollPDF
Johanna Karlsson, folkhälsoutvecklare Karlskoga Degerfors
Våga fråga barnenPDF
Tänk omPDF
Spela rollPDF
En kort inblick i grupptryckens djungelPDF
Mariana Flodman, Folkhälsoutvecklare Örebro läns bildningsförbund
Vit julPDF
Josefin Sejnelid, Utredningssekreterare barn & ungdom Region Örebro län
Vi som tror att alla andraPDF

5. Må bra

PSYKISK OHÄLSA bland barn och unga är idag ett utbrett samhällsproblem. Forskning visar att fysisk aktivitet kan förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga. Det är viktigt att sätta in resurser tidigt och ge förutsättningar för att öka den psykiska hälsan och därmed nå en god och jämlik hälsa.

 

 

 


Skribenter:
Sofia-Linnéa Axelsson
, skolsköterska Degerfors
Nya vanor för hälsans skullPDF
Mariana Flodman, Folkhälsoutvecklare Örebro läns bildningsförbund
KosläppPDF
Cecilia Ljung, folkhälsostrateg Karlskoga Degerfors
Starkt på gång att vara närvarandePDF
Springa snabbarePDF
Wake Up - Kick ass - Repeat!PDF
Julia Åhlgren, folkhälsoutvecklare Karlskoga Degerfors
Kreativa uttryck - att se, lyssna och skapaPDF


6. Föräldraskap!

FÖRÄLDRAR ÄR en central aspekt under barns uppväxt med en stor inverkan på deras fysiska och psykiska hälsa. Det är viktigt att se föräldrar som de kompetenta individer de är och att en god relation mellan barn och föräldrar fungerar som en skyddsfaktor för barnen. Att stödja föräldrar i att ge barnen ett tryggt, aktiv och utvecklande liv är därför angeläget för en god och jämlik hälsa.

Skribenter:
Sara Jansson
, elevhälsan Degerfors
Vikten att vara en bra förebildPDF
Det vuxna ledarskapetPDF
För barnens bästaPDF
Annette Gadde, specialpedagog Degerfors
Sluta att kalla förskolan "DAGIS" och fröknarna för "DAGIS FRÖKNAR"PDF
Marie Cesares Olsson, utvecklingsledare barn- och unga Region Örebro län
Föräldrarollen då och idagPDF
Ida Broman, utvecklingsledare barn- och unga Västra länsdelen
Vi:et är större än jagetPDF
Nu samlas vi - för barnenPDF
Cecilia Ljung, folkhälsostrateg Karlskoga Degerfors
Föräldrarna ska balansera sommartidenPDF
Semestertider = underbara tider!PDF
Helena Frisk Wesström, hälsoutvecklare, Örebro läns idrottsförbund
Skicka med barnen bra erfarenheterPDF

7. Läslust

VARFÖR ÄR det viktigt att läsa en bok?
Små barn har svårt att utrycka sina tankar och känslor i ord, medan vuxna ofta inte vet hur de ska prata om känsliga ämnen. Sagor och olika berättelser kan erbjuda ett sätt att lösa de problemen.

 

Skribenter:
Lovisa Sundin, bibliotekarie Karlskoga
Läs en bok med ditt barnPDF
Vinn på att läsa en bokPDF
Viktigt med modiga sagorPDF
Att bara knäcka koden räcker intePDF
Känslan av en bokPDF
MurenPDF
Låt hjärtat styra ditt ifrågasättandePDF

8. Jämlikhet i hälsa

EKONOMISK OCH social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsa. Att arbeta med att minska ekonomisk utsatthet och underlätta vardagen för ekonomiskt utsatta barn är angeläget för en social hållbarhet samt en god och jämlik hälsa.


 


Skribenter:

Julia Åhlgren, folkhälsoutvecklare Karlskoga Degerfors
Jul på lika villkor
Ekonomiskt utsatta barnPDF
Gott nytt årPDF
Cecilia Ljung, folkhälsostrateg Karlskoga Degerfors
Ajöss alla lössPDF
Nu börjar vi det nya året!PDF
Vi gör jämlikt - vi gör skillnadPDF
Ida Varg, folkhälsoutvecklare Karlskoga Degerfors
Förvalta våra förutsättningar!PDF

9. Gemenskap i hela världen

GAMMAL SOM ung - alla har ett ursprung och behöver hitta gemenskap där man befinner sig i livet.  Oavsett om det är på hemma- eller bortaplan!


 

 

 
Skribenter:

Cveta Pavlovic, ensamkommande barn och ungdomar, Poeten Karlskoga
Att åldras i ett främmande landPDF
Linda Edlund, ensamkommande barn och ungdomar, Poeten Karlskoga
Spring för livetPDF

 

10. Integration och medkänsla

ALLA FÖRTJÄNAR att bli bemötta med respekt. Ett välkomnande värdskap skapar ett öppet och inkluderande klimat där alla har möjlighet att växa och gro till sig.


 
Skribenter:

Sara Jansson, elevhälsan Degerfors
Föräldraskap - förhållningssätt och bemötandePDF
Lovisa Sundin, bibliotekarie Karlskoga
PridefestivalPDF
Kränkningar mot kvinnor sker överalltPDF
Lena Edlund, kommunikatör Karlskoga Degerfors
Välkommen till Destination Karlskoga DegerforsPDF
Birgitta Spens, folkhälsoutvecklare Karlskoga Degerfors
Fler bollar i kryssetPDF
Johanna Bergh
Ung demokrati, unga vettigare än vuxnaPDF
Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare Karlskoga Degerfors
Även den tysta vill vara med och påverka!PDFUppdaterad 2017-04-27