Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Politikerluncher

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningar för folkhälsan. Politikerluncher är därför en bra metod för att främja hälsan hos barn och unga i Karlskoga och Degerfors.

Ungdomsrådet Ung Kung har utifrån en framtagen modell format politikerluncherna som metod för att barn och unga ska ha möjlighet till att träffa politiker under informella former. Syftet med politikerluncherna är att skapa dialog mellan politiker och barn/unga genom ett naturligt möte. Detta ger ökade möjligheter för barn och unga att göra sin röst hörd.

Metoden fungerar att använda för olika åldersgrupper. Genom att politikerna kommer till skolan får samtliga ungdomar som går i skolan samma möjlighet till dialog med politiker. Vilket i sin tur ger ungdomar möjlighet att vara med och påverka och kan ge en ökad positiv upplevd känsla för kommunen. Politikerna får insyn i hur barn och unga tycker att det är i Karlskoga och Degerfors, vilket är en del i det ungdomspolitiska arbetet.

MerUng Karlskoga/politikerluncher

Uppdaterad 2018-08-20