Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Rådet för funktionshindersfrågor, funktionshinderkonsulent

Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) är hela kommunens referensorgan och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Kommunen ska informera rådet om planer före förändring av samhällsinsatsernas utformning och organisation, när det berör personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden.

Rådet ska vara ett samråds-, informations- och referensorgan för övergripande planeringsfrågor. Det ska samla in de funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga politiker.

I rådet finns politiker från samtliga nämnder och styrelser och de flesta funktionshinderorganisationer är också representerade.

Portabel hörselslinga

Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) har en portabel slingväska, som kan lånas av föreningar där hörselskadade deltar.

Expeditionen på biblioteket sköter utlåningen. Ring för mer information
på telefon: 0586-618 80.

Protokoll 2017

Uppdaterad 2017-10-18 av Gunilla Palmqvist

Sammanträdesdatum

Rådet för funktions-hinderfrågor 2017

2017-03-29
2017-06-07
2017-09-27
2017-12-13 

Rådet för funktionshinderfrågors arbetsutskottet:

2017-03-16
2017-05-17
2017-09-07
2017-11-23