Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Integration

I Karlskoga ska alla invånare ha lika rättigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet är att ha en god integration för de som kommer nya varför kommunens verksamheter jobbar både för att främja integration samt för en fungerande mångfald i vårt samhälle.

Asylsökande – Nyanländ

Asylsökande är en person som ansökt om skydd och som väntar på ett beslut. Bedöms en person vara flykting eller ha andra skyddsbehov får personen ett uppehållstillstånd. Migrationsverket ansvarar för boendet.

Nyanländ är en person som beviljats uppehållstillstånd och skrivits in i en kommun. Personen får vistas i Sverige och kan bosätta sig själv eller få hjälp av arbetsförmedlingen.

Karlskoga kommun har olika ansvar beroende på om personen är asylsökande eller nyanländ, men oavsett så är de en del av integrationsarbetet.

Så arbetar vi i Karlskoga kommun

För att skapa långsiktig tillväxt för vår kommun är integration och mångfald en väsentlig faktor. Ett av kommunstyrelsens mål är god integration. För att uppnå detta, krävs kontinuerligt utvecklingsarbete inom kommunen tillsammans med näringsliv, föreningsliv, organisationer och berörda myndigheter.

I Karlskoga kommun har integrationsutvecklare Stefan Bergqvist det övergripande uppdraget för utveckling, samverkan, samordning och omvärldsbevakning inom området. I uppdraget ingår även att utveckla nätverkskontakter med myndigheter, kommuner samt övriga samhället.

Pågående integrationsprojekt

Utbildning för nyanlända

För asylsökande är det kommunens ansvar att erbjuda förskola och skola.

Varje nyanländ invandrare får möjlighet att lära sig svenska i tal och skrift samt kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Kommunens ansvar är att erbjuda förskola, skola, bostad och SFI, svenska för invandrare

Arbete och försörjning

För att stödja nyanlända personen till arbete och egen försörjning samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för att hitta praktik, utbildning eller arbete åt de nyanlända, och det är även Arbetsförmedlingen som har hand om de nyanländas försörjning.

Delta i samhället - mötesplatser

Vi har även ett nära samarbete med organisationer och ideella föreningar för att skapa träffpunkter och kontakter för att underlätta att komma med i den svenska vardagen. Detta arbetar gäller både för asylsökande som för nyanlända.

Nätverk

Det finns ett lokalt integrationsnätverk med representation från  föreningar, församlingar, bland annat Svenska kyrkan, studieförbund, utbildningsföretag samt berörda tjänstemän från kommunen. 

Kommunens integrationsutvecklare ingår dessutom som kommunens representant i Länsintegrationsrådet, ett nätverk som Länsstyrelsen ansvarar för inom Örebro län.

Informationsverige.se är webbportal med samhällsinformation till nyanlända. Portalen har allmän information på totalt 10 språk.

Informationsverige.se är webbportal med samhällsinformation till nyanlända. Portalen har allmän information på totalt 10 språk.

Bra att känna till:

Det finns en webbplats för nyanlända: www.informationsverige.selänk till annan webbplats.

Den finns på nio olika språk förutom svenska.

Där finns länkar och information samt svar på frågor om vårt samhälle.

Besök den gärna och sprid den gärna vidare till den/de du vet behöver den!

På webbplatsen finns även en kortare information hur det är att bo i Karlskoga.

Uppdaterad 2018-03-01