Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ensamkommande barn och unga

Karlskoga kommun är en av de kommuner i Sverige som har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och unga.

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. De kommuner som är engagerade i mottagandet kan få statlig ersättning.

Rätt att gå i skolan

Alla barn har rätt att gå i skolan och kommunen där de bor ska se till att de får gå i skolan. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet. Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Språkintroduktionsprogram

Ungdomar som är 16-19 år skrivs in på ett språkintroduktionsprogram så snart som möjligt efter ankomst till Karlskoga. På programmet läser nyanlända, asylsökande och elever med uppehållstillstånd som är i gymnasieåldern.

Språkintroduktionsprogrammet är indelat i utifrån kunskapsnivå. På schemat finns: svenska som andra språk, engelska, matematik, kemi, fysik, biologi, idrott, bild, historia, samhällskunskap, religion, samhällskunskap, individuellt val samt modersmålsundervisning.

Allt eftersom eleverna tillgodogör sig skolämnena integreras de stegvis in i de befintliga nationella programmen.

Boende för ensamkommande

I kommunen finns boendet Poeten vars syfte är att verka för ungdomarnas utveckling till ett självständigt liv och delaktighet i det svenska samhället. Personalen på Poeten består av kvinnor och män med olika utbildning, erfarenhet och etnicitet. Boendet är uppdelat i tre steg.

Steg ett, HVB - Hem för vård och boende

Målgruppen för HVB är asylsökande ungdomar mellan 16-18 år, ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd, ungdomar som har fått avslag på sin asylansökan samt ungdomar som fått avvisningsbeslut. HVB-hemmet är en kollektiv del, bemannat dygnet runt, där ungdomarna har eget rum och delar gemensamma utrymmen.

Steg två, träningslägenheter

Har ungdomen fått permanent uppehållstillstånd, fyllt 17 år och om hon eller han bedöms redo att ta större ansvar, så introduceras ungdomen till ett träningsboende. Här får ungdomen sköta sitt hem och ekonomi - men med stöd från personal. Det ges även möjlighet till stöd i matinköp, läxor, jobb- och studiefrågor.

Samhällsorientering är också en viktigt del i verksamhetens arbete vilket sker via strukturerade möten i grupp och enskilt.

Steg tre, utslusslägenheter

Har ungdomen fått permanent uppehållstillstånd, är mellan 18-21 år och bedöms redo för att klara sig själv, introduceras ungdomen till ett utslussboende, oftast till en enrumslägenhet. Här får de pröva sina vingar men fortsätter att få stöd från personal utifrån sina behov. Ungdomarnas låga ålder i kombination med statusen ensamkommande är grund för att de fortfarande behöver mycket vuxenstöd. Stöd i form av läxhjälp eller samtal som berör ekonomiska-, samhälls-, jobb-, studie- eller körkortsfrågor.

Uppdaterad 2016-12-13