Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

God man för ensamkommande barn

När barn och unga kommer från ett annat land till Sverige och är skilt från sina föräldrar eller anhöriga anmäler socialförvaltningen behov av god man till överförmyndarnämnden som sedan förordnar god man.

Gode mannen ska ansvara för individens personliga förhållanden. Det kan handla om kontakter med myndigheter, boende, skola eller med hälso- och sjukvård. Den gode mannen ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

En god man hjälper också till med olika ansökningar och har ansvar för individens tillgångar men har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-boendet. .

Exempel på uppgifter för god man:

 • Ansöker om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan
  har ansökt).
 • Biträder barnet vid utredning hos Migrationsverket.
 • Biträder vid möten hos det offentliga biträdet.
 • Söker aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Ser till att barnet får komma på en hälsoundersökning.
 • Företräder barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård.
 • Ser till att barnet får en fungerande skolgång.
 • Förvaltar barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag.
 • Samtycker till placering av barnets boende
 • Medverkar till kontakt med föräldrar och släktingar.

Godmanskapet upphör

Vid följande situationer upphör godmanskapet:

 • När barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och
  förmyndarskapet,
 • Barnet varaktigt lämnat Sverige,
 • En särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts,
 • Det är uppenbart att god man inte behövs.

Överförmyndaren beslutar om upphörandet. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Uppdaterad 2016-10-20