Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vårdnadshavare för ensamkommande

När ungdomar kommer till Sverige utan föräldrar förordnar socialförvaltningen en god man.

När ungdomen fått permanent uppehållstillstånd utreder socialförvaltningen lämplig person och gör en framställan till Tingsrätten som sedan beslutar om särskild förordnad vårdnadshavare.

Ungdomens ekonomi redovisas till Överförmyndarnämnden en gång
om året.

Vad gör du som särskilt förordnad vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare träder du in i förälders ställe och ansvarar för ungdomens personliga förhållanden tills dess att han/hon fyllt 18 år. Du hjälper till med kontakten med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg med mera, samt fattar beslut som behövs för ungdomens bästa. Du planerar långsiktigt ungdomens framtid.

Samarbete och kontakt

I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med boendepersonal där ungdomen bor för att kontrollera att ungdomen får den tillsyn, omsorg och trygghet som han/hon behöver. Du samarbetar med socialförvaltningen och hjälper ungdomen i eventuell kontakt med den biologiska familjen eller andra anhöriga. Uppdraget innebär att ha ansvar för ungdomens ekonomi och du redovisar sedan till socialnämnden.

När det gäller ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare baseras den på SKL:s rekommendationer. Ersättning över det efter särskild prövning.

Vad krävs för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

  • Aktivt kunna se till barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer.
  • Ha goda kunskaper i svenska och veta hur det svenska samhället fungerar.
  • Ha kunskaper om ungdomars behov.
  • Ha förståelse för din och andra aktörers olika roller samt kunna ha goda relationer till berörda myndigheter.
Uppdaterad 2017-01-19 av Gunilla Östman