Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vem gör vad - länkar

Här hittar finns kort information om vad andra myndigheters ansvar för de människor som flytt till Sverige och länkar där du kan läsa mer om mottagandet och situationen i ett större perspektiv.

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Migrationsverketlänk till annan webbplats 


Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en samordnande roll kring flyktingsituationen. Här kan du läsa om hur man arbetar i Örebro län.

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats


Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar i omhändertagandet av nyanlända med uppehållstillstånd. Bland annat har man ansvaret för boende och sysselsättning.

Arbetsförmedlingen - etablering av nyanländalänk till annan webbplats


Försäkringskassan

Försäkringskassan svarar för försörjningen för nyanlända.

Försäkringskassanlänk till annan webbplats 


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Här finns information om läget, men MSB har också en samordnande roll.

MSBlänk till annan webbplats

MSB driver dessutom sajten Krisinformation där det finns samlad information om olika ämnen, bland annat flyktingsituationen.

Krisinformationlänk till annan webbplats 

Uppdaterad 2016-12-22 av Maria Gunnarsson