Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Integrationsutvecklare

Integration och mångfald är en väsentlig faktor att långsiktigt kunna skapa tillväxt för vår kommun. Kommunstyrelsen har en god integration som mål. För att uppnå detta, krävs kontinuerligt utvecklingsarbete inom kommunen tillsammans med näringsliv, föreningsliv, organisationer och berörda myndigheter.

I Karlskoga kommun arbetar Stefan Bergqvist som integrationsutvecklare. Han har ett övergripande uppdrag kring utveckling, samverkan, samordning och omvärldsbevakning inom området.

I uppdraget ingår även att utveckla nätverkskontakter med myndigheter, kommuner samt övriga samhället. I kommunen finns dessutom ett Integrationsnätverk med representation från förvaltningar samt Karlskogahem. Stefan ingår dessutom som kommunens representant i Länsintegrationsrådet, ett nätverk som Länsstyrelsen ansvarar för inom Örebro län.

Råd och stöd i integrationsarbetet

Har du frågor, tankar och funderingar kring kommunens arbete med Integration  kontakta kommunen.

Uppdaterad 2016-12-22 av Maria Gunnarsson