Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Tändsticka brinner

Bild: stock.xchng

Brand

Rädda - Varna - Larma - Släck

Brand hemma är tyvärr en vanlig händelse och sker varje dag i någons hem i Sverige. Därför är det viktigt att vara medveten om brandrisker och förebygga så att de inte inträffar. Om olyckan ändå skulle ske behöver man ha en grundläggande brandkunskap.

Vid brand agera efter regeln: Rädda - Varna – Larma – Släck

  • Rädda den som befinner sig i omedelbar fara
  • Varna andra som befinner sig i omgivning
  • Larma räddningstjänsten 112 SOS Alarm
  • Släck om du bedömer att du kan klara av situationen
    – tag inga onödiga risker!

Bor du i ett flerstadsbohus och det brinner på en annan plats än just din lägenhet, stanna då kvar där och invänta besked från räddningstjänsten. Trapphuset är ofta rökfyllt och röken kan lätt förgifta personer.

Stäng alltid dörren till det rum där det börjat brinna. Du fördröjer därmed brandspridningen.

Har du funderingar om råd och anvisningar för brandskydd i hemmet eller på arbetet, utbildningar, eldning utomhus eller sotning. Kontakta Bergslagens räddningstjänstlänk till annan webbplats för mer information.

Checklista: Undvik brand i hemmet

Från dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

Tända ljus Ställ aldrig levande ljus nära något som kan fatta eld, till exempel en gardin. Undvik träljusstakar och ljusmanschetter som lätt kan fatta eld. Tänk på att även kläder kan vara lättantändliga. Kom ihåg att släcka ljusen.
Rengör köksfläktenGör rent köksfläkten regelbundet så att det inte samlas för mycket fett i den. Fettet kan fatta eld i samband med brand på spisen.
Byt gamla sladdar Trasiga, slitna elapparater och sladdar kan orsaka brand.
TV:n Se till att det finns luftcirkulation runt omkring teven. Ställ inga krukväxter och levande ljus på teven. Värmen från teven gör att ljuset brinner annorlunda och kan ramla eller flamma upp på ett oväntat sätt. Höljet till en teve är oftast gjort av brännbar plast.
Stäng av det du inte använder Stäng alltid av elapparater som du inte använder. Med en timer för spis, kaffebryggare och strykjärn minskar du risken för brand.
Askkoppen Töm inte askkoppen i soporna utan att först blöta innehållet.
Rökning Rök aldrig i sängen.
Spis Bränder på spisen kväver du med ett lock eller en plåt. Stäng av spisen och låt det svalna innan du flyttar kastrullen/stekpannan. Använd aldrig vatten vid brand på spisen. Lämna inte spisen när du lagar mat.
Brännskada Om du fått en brännskada, skölj med svalt vatten i minst tio minuter
Kolla utrymningsvägar Titta alltid efter var utrymningsvägarna finns, gröna skyltar med pil och springande gubbe, när du är på ett nytt ställe. Då vet du var du tar dig ut om det börjar brinna.
Uppdaterad 2013-04-30