Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Sevesodirektiv - kemikalieföretag - Information till allmänheten

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Om Sevesodirektivet

Sevesokatastrofen ägde rum i Seveso i norra Italien 1976, då flera kilo av dioxinet TCDD släpptes ut i luften från lagringstankar på en liten kemisk fabrik. Som en följd av olyckan skärpte EU reglerna för hantering av farliga ämnen vilket benämns som Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom lag och förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen.

Lagstiftningen tillämpas på verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer eller kan förekomma i vissa mängder. I korthet kan man säga att reglerna berör den verksamhet som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt.

Läs mer om Sevesodirektivet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sidalänk till annan webbplats

Nedan listas de områden/företag i Karlskoga kommun som omfattas av lagstiftningen.

Område: Björkborns industriområde
Företag: Eurenco Bofors AB, Cambrex Karlskoga AB och Saab Dynamics AB
Se informationsblad till boende nära Björkborns industriområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Område: Botorps industriområde
Företag: Flogas Sverige AB
Se informationsblad till allmänhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Område: Immetorp
Företag: Saab Bofors Test Center och Forcit Sweden AB
Se informationsblad till allmänhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Område: Granberga bergtäkt
Företag: NCC Roads AB
Se samrådshandlingPDF

Länk till Bergslagens Räddningstjänst sida om vilka företag som ingår i Bergslagens Räddningstjänst verksamhetsområdelänk till annan webbplats

Uppdaterad 2016-12-22