Teaterlek, 7-9 år

Här tränar vi grundläggande drama- och teaterövningar. För barn i den här åldern består undervisningen till stor del av lek och genom leken närmar vi oss teatern. Uppspel sker 1-2 gånger per år för familj.