Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Teaterlek 7-9 år

Grundläggande drama- och teaterövningar.

För barn i den här åldern består undervisningen till stor del av lek och genom leken närmar vi oss teatern.

Uppspel sker 1-2 gånger per år för familj.

Uppdaterad 2018-01-10 av Sara Duveng
Följ Kulturskolan på Facebook.
Följ Kulturskolans YouTubekanal.
Följ Kulturskolan på Instagram.
Kontakt

Eva Dällerud (DDE)
Teater
070-416 26 08
070-432 92 89
eva.dallerud@karlskoga.se

Bella Vekhamäki
Teater
070-2530712
bella-v@live.se

Relaterat