Teaterspel, 10-13 år

Genom improvisationer och teater- och dramaövningar arbetar vi fram en föreställning. Leken är fortfarande en viktig del i arbetet. Uppspel sker 1-2 gånger per termin för familj och vänner.