Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Karlskoga kulturskola

Kvalitetsåtaganden

Kulturskolan

Tjänsten

Kulturskolan erbjuder kurser inom musik, dans, teater och bild/form. Kurserna vänder sig till barn från tre månaders ålder och uppåt, men även till vuxna. Därutöver kan du också möta Kulturskolans lärare när vi samverkar med den obligatoriska skolan och med föreningslivet.

För att du som deltagare i Kulturskolans verksamhet ska veta vad du kan förvänta dig av den undervisning som Kulturskolan bedriver har kultur- och föreningsnämnden fastställt detta kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet lyfter fram de delar som deltagare och deras målsmän, personal och politiker i dialog har bedömt som mest viktiga för att verksamheten ska upplevas positivt.

Vi åtar oss att

 • erbjuda våra deltagare minst 27 lektionstillfällen, grupp eller enskilt, per verksamhetsår
 • lektionerna är minst 20 minuter
 • så långt som möjligt utforma verksamheten efter deltagarens förmåga och önskemål. Detta sker bl.a. genom elevsamtal som genomförs 1 gång per år   
 • ge deltagarna möjlighet till social utveckling genom deltagande i orkester-/kör-och andra gruppverksamheter
 • informera deltagare och föräldrar om förändringar, tillägg etc i deltagarens kurstider i så god tid som möjligt på vår hemsida www.karlskoga.se/kulturskolanlänk till annan webbplats
 • inställda lektioner informeras på telefonsvarare och hemsida enligt information från kulturskolans lärare

Det här förväntar vi oss av dig

 • att du som deltagare eller förälder är tydlig i vad du förväntar dig av oss
 • att du ger oss den information vi behöver för att kunna göra ett gott jobb. Exempelvis information om speciella behov som deltagaren har, olika typer av funktionsnedsättning
 • att du respekterar överenskommelser i form av tider, scenklädsel etc
 • att du hör av dig om du inte tycker att vi uppfyller kvalitetsåtagandet


Konsthallen

Tjänsten

​För att du som besöker konsthallen ska veta vad du kan förvänta dig av utbud, tjänster och service har kultur- och föreningsnämnden fastställt ett kvalitetsåtagande.

Vi åtar oss att...

Konsthallen

 • erbjuda varierade utställningar med en blandning av konstnärliga uttryck.
 • visa lokala, regionala och nationella konstnärer.
 • erbjuda Konsthallen som en generationsöverskridande mötesplats med konstbildande verksamhet och möten mellan olika konstformer.
 • visa minst 10 utställningar om året.
 • arrangera utställningar för och av ungdomar.

Konsten i kommunala lokaler

 • konstinköpen skall representera en bredd av konstnärliga uttryck.
 • informera om inköp på Karlskoga kommuns hemsida.
 • konsten skall vara tillgänglig för besökare och anställda.
 • konsten skall vara estetiskt harmoniserande med de offentliga miljöerna.
Uppdaterad 2018-07-22
Följ Kulturskolan på Facebook.
Följ Kulturskolans YouTubekanal.
Följ Kulturskolan på Instagram.
Kontakt

Kulturskolans expedition
kulturskolan@karlskoga.se
0586-611 95

måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl 08.30-12.00

onsdag
kl 08.30-10.00 & kl 15.00-16.30

Kommunväxel

0586-610 00

Besöksadress
Pärlgatan 7 (Flygel)
Pärlgatan 9 (Flygel)
Pärlgatan 12 (Huvudbyggnad)

Kulturchef
Per Sjöberg
per.sjoberg@karlskoga.se
0586-612 78

Relaterat