Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Karlskogas första val till Ungdomsfullmäktige

Varför ska ungdomar engagera sig i vad som händer i kommunen?

Jo, för att även ungdomar är en del av kommunens befolkning!

Alla i en kommun är lika viktiga! Det är lika viktigt att alla målgrupper i en kommun får komma tilltals och får vara delaktiga i vad som händer i kommunen.

En målgrupp som ofta glöms bort är ungdomar, nu vill Karlskogas förtroendevalda ändra på det.

Lite bakgrund!

Under budgetprocessen 2016 beslutades det i Karlskogas kommunfullmäktige att en viss summa pengar ska satsas för att bilda ett ungdomsfullmäktige. Karlskogas förtroendevalda vill bjuda in kommunens ungdomar till att få blir mer delaktiga i vad som händer i kommunen.

Under hösten 2017 kommer Karlskogas första val till ungdomsfullmäktige att genomföras. För att kunna starta ett ungdomsfullmäktige behövs en projektplan över hur arbetet ska formas. Planen sträcker sig över tre år och första året kommer det endast att genomföras skolval. Tanken är att under dessa år ta fram ett val som når alla ungdomar som är mellan 13-20 år och som är folkbokförda i Karlskoga kommun.

Vad händer nu?

Från och med den 25 november är Karlskogas ungdomsfullmäktige igång på riktigt. Första mötet är ett möte endast för de som blivit invalda i Ungdomsfullmäktige.

På det första mötet kommer det att utses ett presidium med ordförande, vice ordförande,sekreterare samt vice sekreterare. Det kommer även att väljas ett beredande råd och börja bildas intressegrupper.

Intressegrupper är grupper som bildas utifrån ungdomars intresse samt att det även kan bildas utifrån uppdrag som kommer in till Ungdomsfullmäktige.

I en intressegrupp måste minst en invald ledamot vara aktiv. Utöver denne kan alla ungdomar engagera sig, även de som inte är invalda eller är folkbokförda i Karlskoga kommun.

All ny infomtaion som Ungdosmfullmäktige vill dela med sig av kommer att finnas under fliken "Information från Ungdomsfullmäktige" se här

Där kommer alla aktiva intressegrupper gå att hitta, det kommer även finnas datum för kommande sammanträden.

Har du tips och idéer på intressegrupper elelr förslag som du tycker att Ungdomsfullmäktige ska lyfta gå in här

 

Uppdaterad 2017-11-10 av Kristin Adamsson

Visste du att ...

ungdomar mellan 13-20 år som är folkbokförda i Karlskoga kommun representerar ca 9,2% av den totala lokalbefolkningen?