Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

EU och Internationellt

Det svenska EU-medlemskapet har stora effekter på företagande, investeringar och möjligheterna att delfinansiera offentlig verksamhet.

Karlskoga kommun bedriver internationellt arbete över gränserna på olika sätt, bland annat genom vänortsarbete och aktiv medverkan i ett antal olika EU-projekt. Arbetet har lett till samarbete på lokal och regional nivå samt med olika nätverksorganisationer knutna till EU-kommissionen.

Internationellt

Inom Karlskoga kommun arbetar vi med att bevaka utvecklingen inom EU. Vi deltar i internationella samarbetsprojekt tillsammans med våra vänorter och andra länder.

Uppdaterad 2017-01-19