Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

EU-information

Sveriges inträde i EU har inneburit att en del frågor som tidigare beslutades av regering och riksdag numera beslutas i EU.

Att påverka beslutsprocessen görs via lobbying, vilket innebär att man framför sina argument till tjänstemän inom EU-kommissionen, till politikerna i Europaparlamentet eller via de samråd som EU bjuder in till.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network har EU-kommissionens uppdrag att stödja små och medelstora företag när det gäller till exempel CE-märkning, EU-lagstiftning, EMU/euro och partnersökning för affärsutveckling.

För dig som gör affärer i Europa

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk för våra regionala företag. Deras service till företagen är:

  • information och rådgivning om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering
  • förmedling av internationella affärs- och teknikkontakter
  • rådgivning vid innovation, teknik- och forskningssamarbete

Enterprise Europe Network är en integrering av nätverken Euro Info Centre (EIC) och Innovation Relay Centre (IRC) och består av 600 organisationer i Europa, varav 15 i Sverige.

För frågor och mer information kan du kontakta

Almi Företagspartner Mälardalen AB/Enterprise Europe Network
0771-55 85 00
info@enterpriseerope.almi.se

www.eenmalardalen.se/länk till annan webbplats

Besöksadress:
Köpmangatan 23-25
702 23 Örebro

 

Uppdaterad 2016-07-12