Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Näringslivsservice

Hos Karlskoga Näringsliv & Turism kan du få information och rådgivning om allt som rör ditt företag såsom nyetableringar, lokaler, affärsutveckling, hjälp att hitta olika stöd och finansiärer, myndighetskontakter med mera.

Välkomna att kontakta Karlskoga Näringsliv & Turism när du har frågor som rör allt från nyetableringar till hjälp med myndighetskontakter!

Vi samarbetar med

Följande organisationer är på ett eller annat sätt involverat i arbetet kring näringslivet i Karlskoga kommun. För mer tips på organisationer för dig som vill starta eget, läs mer under Starta företag där du hittar nyttig information om lagar och regler, smarta tjänster och praktiska tips som anknyter till eget företagande.

Om du som företagare som vill veta mer arbetskraft med mera, besök Rekrytering och kompetensutveckling.

BRO - Business Region Örebrolänk till annan webbplats

Örebro Business Region är ett samarbete mellan kommuner i Örebro län samt angränsande kommuner, som syftar till att utveckla och effektivisera kommunernas service mot företag.

Region Örebro länlänk till annan webbplats

Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Deras uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. De arbetar bland annat med frågor inom Näringslivsutveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat och Trafik och samhällsplanering.

Möckelnföretagenlänk till annan webbplats

Målsättningen med företagarföreningen Möckelnföretagen är att via samverkan mellan över 300 medlemsföretag, regionens olika aktörer och nätverk inom östra Värmland främja utvecklingen av näringslivet och därigenom bidra till att skapa tillväxt.

www.iucwermland.se

IUC hjälper till att utveckla nya affärsmöjligheter, processer och teknik inom den
industriella sektorn. Deras huvudsakliga uppgift är att identifiera, initiera och driva
utvecklingsprojekt.

Uppdaterad 2017-08-04