Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Anmälnings- och tillståndsplikt

Vissa miljöfarliga verksamheter klassas som anmälnings- eller tillståndspliktiga. Innan en sådan verksamhet startar är det viktigt att lämna in en tillståndsansökan eller anmälan i god tid.

Industrier, bensinstationer, verkstäder, sanering av föroreningar, avloppsanläggningar, lantbruk är exempel på miljöfarliga verksamheter. De miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på verksamhetens storlek och hur stor risken är att den påverkar miljön eller människors hälsa.
 
Större verksamheter klassas som A-verksamheter och måste söka tillstånd från miljödomstolen. B-verksamheter söker tillstånd från länsstyrelsen. Något mindre verksamheter klassas som C-verksamheter och ska anmälas till miljökontoret. Du kan läsa mer om klassificeringen i miljöprövningsförordningen (2013:251)länk till annan webbplats.

Uppdaterad 2017-01-04