Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

25 augusti 2015 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Dialog om Karlskogabornas attityder till skolan görs i höst

Den 25 augusti inleds en kartläggning i Karlskoga för att undersöka Karlskogabornas attityder till skola och utbildning. Med hjälp av enkäter och dialoger ska kommunen ta reda på hur attityderna ser ut, inte bara hos elever och lärare utan i samhället generellt.

Det har visat sig att det kan finnas samband mellan attityder till skola/utbildning och skolresultat. Därför görs nu en undersökning bestående av enkäter och dialoger.

Vi hoppas på ett stort gensvar, säger Sven-Olov Axelsson (S) kommunstyrelsens ordförande. Skolresultaten är en mycket viktig fråga för både individen och för Karlskogas utveckling. Vill vill undersöka om attityderna till skola och utbildning påverkar skolresultaten.

Arbetsgång

  • Kartläggning av attityder genom enkät, augusti-september
  • Sammanställning av resultat, september
  • Förberedelse för dialoger, september-oktober
  • Dialog angående orsaker och lösningar, 17 respektive 19 november
  • Analys och slutsatser, december 2015 - januari 2016
  • Förslag till åtgärder, mars 2016

Skolresultaten en angelägenhet för alla

Skolresultaten i grundskolan och gymnasieskolan i Karlskoga har under de senaste åren visat en svag nedåtgång och är lägre än snittet i landet. Trots olika satsningar inom skolan har inte betygsresultaten så här långt förändrats i den riktning som förväntats.

Vi tror inte att skolresultaten enbart är en intern angelägenhet för skolan. Vi tror att positiva attityder till skola och utbildning kan påverka skolresultaten och att alla i Karlskoga kan bidra till att skapa dessa positiva attityder, säger Brittmarie Ahlm, projektledare för gruppen som arbetar med förstudien.

Uppdaterad 2015-08-25

Vill du delta i undersökningen?

Anmäl ditt intresse till:

Brittmarie Ahlm
Projektledare
brittmarie.ahlm@karlskoga.se