Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

26 augusti 2015 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sara Lund / Claes Schmidt, Inspiratör, föreläsare, "stay up comedy".

Temadag om mångfald och oliktänkande på Möckelngymnasiet

På tisdagen hade Möckelngymnasiet i Karlskoga och Degerfors en temadag om mångfald, som gick under namnet "Sara i Skolan".

Idag finns studerar och arbetar drygt 1500 personer på skolorna i Kalrskoga och Degerfors. De kommer från olika länder, läser olika program eller jobbar med olika yrken och ser olika ut. Det är många människor på ett och samma ställe som dagligen ska samsas om utrymmet och fungera ihop med varandra.

Vi vet att olikheter berikar vårt samhälle, ändå kan vi ibland ha svårt med mångfald. Att då få lyssna på en person som på ett roligt och tankeväckande sätt får mig att tänka nytt, känns mycket inspirerande, säger Eva Eriksson Öhrn, rektor på Möckelngymnasiet.

Som föreläsare hade Claes Schmidt/Sara Lund bjudits in för att prata och diskutera kring de normer och värderingar som styr både samhället samt hur vi ser på oss själva. Föreläsningen bygger på de erfarenheter och lärdomar hen fått från sin eget liv sedan hen kommit ut som transvestit. För att konfrontera åhörarna med sina egna reaktioner och tankefel när någon bryter mot det invanda sättet att tänka, så föreläser hen alltid som "Sara".

Mångfald handlar om varje människas rätt att vara olik. Det handlar inte om att du ska definiera mig, utan det handlar om att jag ska definiera mig själv, säger Claes Schmidt/Sara Lund i den inledande dialogen.

Under två pass på två timmar vardera höll hen föreläsningar som är en blandning av inspiration, fakta, fiction, standup, övningar och diskussioner. Syftet är att med humorns hjälp inspirera till att byta ut fördomar och gamla tankesätt mot kunskap och kanske ett helt nytt sätt att tänka.

Temadagen avslutades med diskussionscafé på Möckelngymnasiet i Karlskoga.

Uppdaterad 2015-08-26 av Gunilla Östman